Flow Fever

รายละเอียด

ใช้ไหวพริบ ในการเชื่อมต่อจุดสีในตารางให้ถึงกัน ทุกจุดสี โดยห้ามทับช่องกันในตาราง

ภาพตัวอย่างเกม

  • Flow Fever game screenshot
  • Flow Fever game screenshot
  • Flow Fever game screenshot